Lovász László és Vizi E. Szilveszter kapta az idei Magyar Szent István Rend kitüntetést

Hírek

A Magyar Szent István Rend kitüntetést 2021-ben Lovász Lászlónak – aki többek között az ELKH Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (RÉNYI) kutatóprofesszora – és Vizi E. Szilveszternek – aki többek között az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) professor emeritusa – ítélték oda. A kitüntetést Áder János köztársasági elnök adta át a hazai és nemzetközi színtéren egyaránt széles körben elismert kutatóknak augusztus 20-án.

A Magyar Szent István Rend a magyar nemzet tiszteletének legrangosabb kifejezése, amely a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.

Lovász László Abel-díjas, Széchenyi-nagydíjas és állami díjas matematikus, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, az ELKH Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora a kitüntetést Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, kiemelkedő kutatói pályafutása, különösen a számítógép-tudomány elméleti kérdéseinek a diszkrét matematika segítségével történő megoldásával elért, nemzetközi szinten is elismert eredményei, több évtizedes, iskolateremtő oktatói tevékenysége, valamint a matematika népszerűsítésében és a tudományos ismeretterjesztésben vállalt kimagasló szerepe elismeréseként kapta.

„Mindig az érdekelt, hogy mire lehet használni a matematikát, a matematikai gondolkodásmódot” – fogalmazott Lovász László az MTI-nek adott interjújában. „Annak, hogy Magyarországon nagy hagyománya van a matematikatudománynak, az a legfontosabb oka, hogy már világviszonylatban is nagyon korán elindult a matematikai tehetséggondozás az országban” – mondta.

Lovász László kutatási területe a kombinatorika és gráfelmélet, valamint ezek alkalmazásai a számítógép-tudomány és az operációkutatás területén. Nevéhez fűződő felfedezések a „Lovász-féle lokális lemma”, a „Lovász-féle téta-függvény” és a „Lenstra–Lenstra–Lovász-algoritmus”. Jelenleg a nagy hálózatok vizsgálatának matematikai alapjain dolgozik.

Vizi E. Szilveszter Széchenyi-nagydíjas és Széchenyi-díjas orvos, farmakológus, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi elnöke, az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet professor emeritusa a kitüntetést Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét erősítő, nemzetközi viszonylatban is méltán elismert kutatói pályafutása, különösen az agy működésében kulcsszerepet játszó és a gyógyszerfejlesztés területén is új lehetőségeket teremtő nem-szinaptikus kommunikációs rendszer felfedezésével elért eredményei, kiváló gyógyszerkutatók generációinak felnevelésében vállalt szerepe, valamint országos szintű tudományos ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként kapta.

A világhírű idegtudós a központi és perifériás idegrendszer ingerületátvitele, valamint a kémiai ingerületátvitel farmakológiája terén végzett világszerte elismert kutatásokat. Oxfordban elért eredményei áttörést hoztak az idegsejtek közötti kommunikáció megértésében, a felbecsülhetetlen jelentőségű tudás új utakat nyitott az agy- és a gyógyszerkutatás előtt.

Kitüntetése kapcsán Vizi E. Szilveszter interjút adott az MTI-nek, amelyben a kutatói munka mellett különösen fontos feladatnak nevezte a megszerzett tudás megosztását a tanítványokkal, valamint a tudományos ismeretek terjesztését. „Azt tanácsolom a ma fiatal kutatóinak, hogy ha munkájuk során valami váratlant észlelnek, arra figyeljenek fel. Ha egy kutató az addigi tankönyvi adatoktól, kánontól független, sőt azt tagadó, el nem ismerő jelenséget észlel, annak a kezében igazi felfedezés van” – hangsúlyozta az elismert kutató.

szent istván rend
Fotó: MTI