Megjelent Fodor Pál – a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, a BTK Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója – Turbék. Szulejmán Szultán szigetvári Türbevárosa a 16–17. századi oszmán–török forrásokban című új kötete. 

Szulejmán szultán Szigetvár mellett, a turbéki szőlőhegyen álló síremlékének tudományos rekonstrukciója. Készítette: Pap Norbert és Kitanics Máté

Szulejmán oszmán szultán 1566. április 29-én, 72 éves korában, nagybetegen indult el tizenharmadik hadjáratára azzal a céllal, hogy az oszmán birtokokat leginkább veszélyeztető három magyar „fővár” – Szigetvár, Eger és Gyula – közül minél többet elfoglaljon, és hogy egyszer s mindenkorra stabilizálja a védnökségét élvező Erdélyi Fejedelemséget. 

A szultán augusztus 9-én érkezett meg seregével Szigetvárra, díszes sátorvárosát a vártól keletre található szőlőhegyen verette fel. A siker ízét azonban ezúttal nem élhette meg, mert szeptember 7-én, néhány órával azelőtt elhunyt, hogy a török sereg Zrínyi Miklós, Szigetvár várkapitányának és maradék katonáinak hősi halálát követően elfoglalta a várat.  Szulejmán szigetvári sátorvárosának helyén, ott ahol az uralkodó holtteste 42 napig feküdt a földben, az 1570-es évek közepén emléktürbét (sírkápolnát) építettek a tiszteletére. Ezt követően újabb épületeket – mecsetet, derviskolostort, kaszárnyát, védőpalánkot – emeltek körülötte. Az egykori táborhelyből az oszmán világ egyik kedvelt kegy- és zarándokhelye lett.

Az oszmán-törökök kiverése után a kegyhely elpusztult, de a helyiek sokáig emlékeztek rá, és jószerivel csak a huszadik században felejtették el, hol is volt egykor. A „Türbeváros” létesítésének és működésének körülményeibe enged bepillantást Fodor Pál új kötete.

A kötet részletes bemutatója itt érhető el!