Az NYTK Romani Digitális Tudástér projektje elnyerte az Európai Unió ERASMUS+ programjának támogatását

Hírek

Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportjának Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával című projektje 258 152 euró (közel 92,5 millió forint) támogatást nyert az EU ERASMUS+ programja keretében. A 2021 márciusától 2023 februárjáig tartó kétéves projekt Bartha Csilla vezetésével valósul meg.

A COVID-19 járvány a meglévő problémákon túl is különösen súlyos hatással van a cigány gyermekek oktatására, és olyan hátrányos következményekkel jár, amelyek nemcsak a jelenlegi tanulási eredményesség csökkenését, hanem a végleges lemorzsolódás veszélyét is magukban foglalják. Ebben fontos szerepet játszik, hogy e gyermekek nagy részének sokszoros nehézséget, nem egyszer megvalósíthatatlan feladatot jelent a digitális oktatásban való részvétel. Ennek fő oka, hogy szinte teljesen hiányoznak a számukra nyelvileg és/vagy szociokulturálisan megfelelő – pl. romani nyelvű vagy kétnyelvű, megfelelő nyelvezetű és módszertanú – digitális oktatási segédletek, illetve módszertani megoldások, továbbá a szükséges digitális tanulási kompetenciák. Hasonló nehézségek jelentkeznek a velük foglalkozó pedagógusok körében is. A cigány gyermekek többsége csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem tudott részt venni az online oktatásban, egyre inkább kiszorulva ily módon a közoktatásból.

A projekt megvalósítása során az NYTK kutatói központi célként határozták meg a cigány közösségek – tanulók, pedagógusok, szülők – részére magas színvonalú, nyelvileg és szakmailag hiteles digitális tartalmak, innovatív online források és eszközök kidolgozását, valamint az ehhez szükséges módszertani, illetve digitális pedagógiai kompetenciák fejlesztését.

A projekt tervezett eredményei csökkentik, illetve áthidalják azokat a súlyos hatásokat, valamint a jelentős hátrányt, amelyek a COVID-19 járvány következtében a cigány gyermekek oktatását érintették. A projekt keretében ugyanis a gyermekek most először férhetnek hozzá a digitális oktatás által biztosított új lehetőségekhez és pozitív élményekhez, amelynek révén a jól tervezett innovatív digitális tartalmak, segédletek és eszközök ugyanolyan előnyök forrásaivá válhatnak számukra, mint amilyeneket az eddig működő rendszer a társadalom más, kevésbé hátrányos diákcsoportjai számára biztosított.

Hodaszi Roma Tajhaz
Hodászi Roma Tájház

A projektben részt vevő partnerek:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Románia

Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Szlovákia

erasmus program logó