Az FI vezetésével elkészült Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképe

Hírek

Az ELKH Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI) a GEOMEGA Földtani és Környezetvédelmi Kutató-Szolgáltató Kft.-vel közösen elkészítette Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképét, amely országos skálán ábrázolja a fiatal és aktív törésvonalakat, a földrengések eloszlását és fészekmechanizmusát, valamint a földrengés-veszélyeztetettség szempontjából legérzékenyebb területeket. A nagy mennyiségű geofizikai mérési adat, valamint műholdas földmegfigyelések felhasználásával négy év alatt létrehozott szeizmotektonikai térkép a helyi szeizmikus kockázatelemzések mellett az országos léptékű infrastrukturális stratégiai tervezések során is alapul szolgálhat, a jövőben így a földrengésbiztos építkezéshez is segítséget nyújthat.

.

Magyarország földrengés-aktivitása közepes, ez azonban nem azt jelenti, hogy minden földmozgás mérsékelt erősségű, hanem azt, hogy a nagy rengések ritkák. A múltban több komoly pusztítást okozó földrengés sújtotta az országot. Az ismert rengések statisztikai vizsgálata alapján a Richter-skála szerint 5-ösnél nagyobb magnitúdójú földmozgások hazánkban átlagosan 40-50 évente fordulnak elő. Napjainkban a modern társadalom és gazdaság kritikus infrastruktúráinak sérülékenysége miatt egy-egy nagyobb földrengés beláthatatlan következményekkel járhat. Ezért is fontos, hogy a kutatók minél több ismeretet szerezzenek a nagyobb rengések okairól, kialakulásukról, a tektonikai mozgások folyamatáról és várható következményeiről.

.

Az FI irányításával megvalósult kutatási program a korábbi földrengések által létrehozott törésvonalak és kéregmozgások, a földkéreg szerkezetének vizsgálatára épül, célja egy országos modell megalkotása volt, amely segít a földrengések okozta kockázatok elemzésében, különösen nagy beruházások tervezésekor. A projekt sikeréhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy mára nagy mennyiségű geofizikai mérési adat halmozódott fel, továbbá műholdas földmegfigyelések is a kutatók rendelkezésére álltak. Ezek összegzésével, elemzésével készült el a fiatal és aktív törésvonalakat, a földrengések eloszlását és fészekmechanizmusát, valamint hazánk földrengés-veszélyeztetettség szempontjából legérzékenyebb területeit országos skálán bemutató szeizmotektonikai térkép. A modell a jövőben mind helyi szeizmikus kockázatelemzések, mind országos léptékű infrastrukturális stratégiai tervezések alapjául szolgálhat, ezáltal hozzájárulhat a földrengések várható következményeinek mérsékléséhez, így társadalmi és gazdasági szempontból is hasznos lehet.

A Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképének megalkotása és elemzése című projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított mintegy 206,4 millió forintos támogatással, a Nemzeti Kiválósági Program keretében 2019. január 1. és 2022. december 31. között valósult meg.