Az Academia Europaea (Európai Tudományos Akadémia) 2021 júniusában rendes tagjai közé választotta Kádár Zoltán Dánielt, az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) tudományos tanácsadóját.

Az 1988-ban alapított Academia Europaea több mint 4500 tagot – köztük jelenleg 76 Nobel-díjast – tud a soraiban. A rangos intézmény célkitűzései között szerepel az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése, az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, valamint a társadalom figyelmének felhívása a tudományos eredmények hasznosságára.

Kádár Zoltán Dániel nemzetközileg kiemelkedő hatásfokkal bíró kutatásokat végez többek között a kínai nyelvhasználat, a pragmatikaelmélet, az összehasonlító és kultúraközi pragmatika, valamint az alkalmazott nyelvészet területein. Kutatásai úttörő módon járultak hozzá a kínai nyelvhasználat megismeréséhez, a nyelvi interakció kultúrák közötti rendszerszerű leírásához, valamint a nyelvi udvariasság, udvariatlanság és agresszió pragmatikai modellezéséhez.

Kutatásait többek között 25 monográfia és szerkesztett kötet formájában publikálta, amelyekből hatot a Cambridge University Press jelentetett meg, illetve számos tanulmányt publikált olyan vezető szakfolyóiratokban, mint a Journal of Pragmatics, a Pragmatics és a System. Kutatásai mellett aktívan részt vesz mind a hazai, mind a nemzetközi doktori képzésben. Kádár Zoltán Dániel az angol Doctor of Letters (D.Litt) tudományos fokozattal rendelkezik.