Demeter László ökológus, az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) munkatársa is részt vett a 17. Velencei Építészeti Biennálé Lengyel Pavilonjának részét képező The Sacred Species (Szentek) magyar kiállítási projekt megtervezésében. A május 22. és november 21. között zajló eseményen bemutatott Trouble in Paradise (Gond a Paradicsomban) címet viselő lengyel pavilon a biennálé főkurátori koncepciójához igazodva a vidék és a vidéki életforma kihívásainak tematikájával foglalkozik. A magyar együttműködés – amely az ÖK munkatársa mellett a GUBAHÁMORI építészirodát, valamint a Bodonyi Panni illusztrátor és Kovács Budha Tamás képzőművész alkotta FILIP duót foglalja magában – a táj és ember jelenlegi viszonyrendszerének dilemmáit mutatja be.

A magyar csapat (balról: Guba Sándor, Demeter László, Bodonyi Panni, Hámori Péter, Kovács Budha Tamás). Fotó © iambarnie.com

Az elmúlt évtizedekben ökológiai és természetvédelmi kutatások sokasága mutatott rá arra, hogy az emberi tevékenység következményeként a természeti értékek és területek egyre intenzívebben csökkennek. A szakemberek szerint az ember által uralt, homogenizált tájban bekövetkezett veszteségeket nem kompenzálják a nemzeti parkok vagy a természetvédelmi területek, habár azok megőrzésével évtizedek óta sikeresen védjük fennmaradt természeti értékeinket. Emellett azonban a kutatók szükségesnek tartják a természettől elszakadt ember és a természet integrációjának, valamint együttélési alternatíváinak a feltárását, amelyet az idei építészeti biennálé szervezői is központi kérdésként fogalmaztak meg.

A Trouble in Paradise a közjavak (commons) újraértelmezése mentén keresi a lehetséges alternatívákat a táj, a település és a lakóhely hármas térléptékben. A különböző elképzelt forgatókönyveket a magyar alkotók mellett öt másik meghívott alkotói csapat mutatja be a Zachęta ─ Nemzeti Művészeti Galéria szervezésében: Atelier Fanelsa (DE), KOSMOS Architects (RU, CH, AT), Rural Office for Architecture (GB), RZUT (PL), Traumnovelle (BE).

Trouble in Paradise, Velencei Építészeti Biennálé, Lengyel Pavilon, 2021 Fotó: Michał Sierakowski, grafika: zespół wespół.

A Lengyel Pavilon kiállítótere. A lengyel vidék fotorealisztikus panorámaképe mögött és előtt kontrasztként jelennek meg az alternatív valóságok történetek, modellek és grafikák formájában. Fotó: Jacopo Salvi (www.fpro.it)

A The Sacred Species című magyar projekt egy, a vidéki életkörülmények radikális megváltozását bemutató allegória segítségével világít rá a táj és ember jelenlegi viszonyrendszerének dilemmáira. A kiállítás az észlelési és tájhasználati stratégiákkal szembesíti a látogatót, miközben a „Fa” és az „Erdő” motívumát felhasználva a természetet mint egy szentséget ábrázolja. A természeti erőforrások és a biológiai sokféleség olyan közjavak, amelyeket a közösség hite véd meg az egyéni érdekek motiválta túlhasználattól.

A sókristályok buja erdőként nőnek rá minden személyes tárgyra a lakóhelyen, amely a természettől leginkább elkülönített emberi tér. GUBAHÁMORI + Filip + Demeter László: a The Sacred Species makettfotója Fotó: Michał Matejko

Az ember által intenzíven használt terektől távolodva növekszik a természet által uralt terek aránya. Amit egyszer átengedett az ember a természetnek, az visszavonhatatlanul a természeté marad. GUBAHÁMORI + Filip + Demeter László: a The Sacred Species illusztrációs anyaga A kép a Zachęta — National Gallery of Art, Warsaw tulajdonában van.

Az erdő fái és cserjéi biológiai sajátosságukból adódóan folyamatosan terjednek, ugyanakkor az általuk elfoglalt terület határait az emberi érdek és szándék jelöli ki évezredek óta. A szakemberek szerint a jelenség tulajdonképpen folyamatos harc a territóriumért. Európa számos vidékén jellemző, hogy a korábbi hagyományos tájhasználati módok (legeltetés, földművelés) abbahagyása új területeket nyit meg az erdő számára. Szinte minden település határában tetten érhető ez a folyamat. Ökológiai szempontból releváns a kérdés, hogy engedjük-e, hogy az erdő megmaradjon a meghódított territóriumon, vagy visszaállítjuk megszokott életünk éles határait.

Mára egyre többet tudunk arról, mi történik a természettel, ha az ember érdekei érvényesülnek. Az is körvonalazódik, hogy milyen következményekkel jár, ha az ember elveszíti a kapcsolatot a természettel. A magyar alkotók projektje most arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki vizsgálja meg, mi történhetne a táj és ember kapcsolatában, ha nézőpontot váltva teljesen átengednénk a teret a természetnek.

Az erdő meghódította az összes rendelkezésre álló területet. A fényért való küzdelem során az emberi lakóhelynek is alkalmazkodnia kell. GUBAHÁMORI + Filip + Demeter László: a The Sacred Species illusztrációs anyaga A kép a Zachęta — National Gallery of Art, Warsaw tulajdonában van.

Forrás:

https://labiennale.art.pl/trouble-in-paradise/projects