Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) tíz kutatója vehetett át akadémiai elismerést a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 195. ünnepi közgyűlése keretében 2022. május 2-án megtartott díjátadón. A 2020. évi és a 2022. évi Akadémiai Aranyérmet, valamint az idei Akadémiai Díjakat Freund Tamás, az MTA elnöke adta át.

Akadémiai Aranyérem

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége az MTA legrangosabb kitüntetésével, az Akadémiai Aranyéremmel a díjazott teljes tudományos munkásságát, egész tudományos életművét ismeri el.

A 2020. évi Akadémiai Aranyérmet az Magyar Tudományos Akadémia elnöksége Keviczky Lászlónak, az MTA rendes tagjának, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kutatóprofesszorának adományozta az irányításelmélet és alkalmazásai terén, valamint az ipari folyamatok és rendszerek automatizálásában elért eredményeiért, a hazai rendszer- és irányításelméleti kutatási kultúra kialakításáért, nemzetközi tudományos életbe való integrálásáért, iskolateremtő munkájáért. Mivel a koronavírus-világjárvány miatt a 2020-as díjátadó elmaradt, ő is idén vette át a rangos elismerést.

A 2022. évi Akadémiai Aranyérmet a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége Szemerédi Endrének, az MTA rendes tagjának, Abel-díjas matematikusnak, az ELKH Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutató professor emeritusának adományozta a kombinatorika, a számelmélet és az elméleti számítástudományok területén elért kimagasló eredményei, valamint a 20. századi matematika csúcsteljesítményei közé tartozó, róla elnevezett Szemerédi-tétel és a szintén a nevéhez fűződő regularitási lemma elismeréseként.

Akadémiai Díj

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége az MTA rangos kitüntetését, az Akadémiai Díjat tudományos tevékenységet végző kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozza az elmúlt években elért kiemelkedő kutatási munkájuk és eredményeik elismeréseként. 2022-ben tizenöt jeles kutató vehette át a kitüntetést, közülük négyen az ELKH kutatói.

Akadémiai Díjban részesítették:

Békés Csaba Jánost, az MTA doktorát, az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet kutatóprofesszorát, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát 2019-ben megjelent Enyhülés és emancipáció – Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika 1944–1991 című nagymonográfiája elismeréseként. E monográfia nemzetközi viszonylatban is figyelmet kiváltó szintézis, amely több tekintetben újraértelmezi a hidegháború és az enyhülés dinamikáját, valamint a szovjet blokk és benne Magyarország szerepét a kelet–nyugati viszony és a nemzetközi politika rendszerében.

Fertő Imrét, az MTA doktorát, az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatóját, tudományos tanácsadóját a hazai agrárgazdaságtanban végzett több évtizedes, meghatározó jelentőségű kutatói és oktatói munkássága, valamint a közgazdaság-tudományban folytatott tudományszervezői és intézetvezetői tevékenysége elismeréseként.

Janszky József Vladimírt, az MTA doktorát, klinikai neurofiziológust, a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika igazgatóját, egyetemi tanárát, az ELKH-hoz tartozó MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport tagját az agyi képalkotó eljárások neuropszichiátriai kórképekben való alkalmazása terén, valamint az alvásmedicina és epileptológia terén végzett kutatásaiért: annak igazolásáért, hogy a fejlődési rendellenességek részt vesznek az agy fiziológiás működésében, valamint hogy nemcsak morfológiai károsodás, hanem olyan funkcionális faktorok, mint az epilepsziás aktivitás és az aszimmetrikus kézhasználat is képesek megváltoztatni a féltekei dominanciát, továbbá annak kimutatásáért, hogy az epilepsziás működészavar átrendezi a memória- és a beszédszerveződés agyi reprezentációját. Janszky József Vladimír kutatásai alapján elkerülhetők az epilepsziaműtétek utáni beszéd- és memóriazavarok.

Szegedy Balázst, az ELKH Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársát a matematika több területén, többek között a gráflimeszek elméletében és a magasabb rendű Fourier-analízisben elért kiemelkedő eredményei, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hazai alapkutatásokban betöltött vezető szerepe elismeréseként.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként megosztott Akadémiai Díjban részesítette:

Benkő Eleket, az MTA levelező tagját, az MTA Doktori Tanácsának elnökét, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete Ókori, Népvándorláskori és Középkori Régészeti Osztályának kutatóprofesszorát együtt Sándor Klárával és Vásáry Istvánnal A székely írás emlékei – Corpus Monumentorum Alphabeto Siculio Exaratorum című, magiszteriális könyvük elismeréseként, amely hosszabb időre a székely írás további kutatásának mérvadó kiindulópontja és nélkülözhetetlen forrása lesz.

Gál Pétert, az MTA doktorát, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének tudományos tanácsadóját, a Szerkezeti Biofizika Kutatócsoport vezetőjét együtt Pál Gáborral a patogén mikroorganizmusok elleni védekezés molekuláris hátterének jobb megértését, valamint olyan betegségek gyógyítását szolgáló, nagy horderejű tudományos felfedezéseikért és kutatásaikért, amelyekben a komplementrendszer kóros működése meghatározó szerepet játszik – ilyen például a szívinfarktus, a stroke és a COVID.

Maria Lugarot, az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet tudományos főmunkatársát, Lendület- és ERC-csoportvezetőt és

Gyürky Györgyöt, az MTA doktorát, az ELKH Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadóját a csillagok belsejében lezajló elemszintézis modellezése és a releváns atommagfizikai mérések terén elért, nagy nemzetközi visszhangot kiváltó eredményeik, valamint a nukleáris asztrofizikában folytatott iskolateremtő munkásságuk elismeréseként.

Forrás: mta.hu