Az ELKH is aláírta a nyílt tudományhoz kapcsolódó hazai állásfoglalást

Hírek

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) is aláírta az Állásfoglalás a nyílt tudományról nyilatkozatot, amelynek kidolgozásában a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) kezdeményezésére több hazai szakmai szervezet, köztük az ELKH képviselője is részt vett. Az állásfoglalás az Open Science-nek a magyar tudomány érdekeit és fejlődését legjobban szolgáló alapelveit és tevékenységi területeit foglalja össze.

Az Open Science a tudományos kommunikáció új megközelítése, amely az átláthatóság és együttműködés elvein alapul, és a friss kutatási eredmények terjesztésének innovatív módját jelenti a legújabb technológiai fejlesztések és a digitalizáció vívmányainak alkalmazásával. A nyílt tudomány egyrészt a jelentős nemzetközi kutatások eredményeihez, valamint a magyar tudomány nemzeti nyelven és más nyelveken korábban megjelent, illetve aktuálisan publikált eredményeihez való hozzáférést, másrészt új szemléletmódot jelent. A nyílt tudomány lehetővé teszi a nyitott szemléletmód elsajátítását a tudomány világának minden szereplője számára, s ezzel a verseny mellett az együttműködésre helyezi a hangsúlyt, erősítve ezzel a civil társadalomnak a tudományba vetett bizalmát.

Az NKFIH által megfogalmazott nyilatkozat célja a nyílt tudományra vonatkozó közös, szakmai konszenzuson alapuló, a tudomány világában jelenleg zajló paradigmaváltásra válaszoló állásfoglalás közzététele. Kapcsolódva a nemzetközi tudománypolitikai szervezetek ajánlásaihoz, valamint az Európai Unió vonatkozó szakpolitikai célkitűzéseihez, a nyilatkozat összefoglalja az Open Science-nek a magyar tudomány érdekeit és fejlődését legjobban szolgáló alapelveit és tevékenységi területeit. A nyilatkozat felhívja a hazai tudományos közösség figyelmét az új szemlélet jelentőségére és időszerűségére, stratégiai kérdéseire, valamint a nyílt tudománynak a nemzetközi együttműködésekben egyre meghatározóbbá váló szerepére.

Az Európai Bizottság (EC), az Európai Nyílt Tudományos Együttműködés (EOSC), a Science Europe és az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA), valamint az UNESCO és a Nemzetközi Tudományos Tanács (ISC) által megfogalmazott ajánlások mentén, továbbá illeszkedve az Európai Kutatási Térségről szóló bizottsági közleményben megfogalmazott kezdeményezésekhez és a Horizon Europe keretprogram vonatkozó alapelveihez, a nyilatkozat aláírói támogatják a nyílt tudomány gyakorlatának térnyerését és felhívják a tudományos élet hazai szereplőit, hogy aláírásukkal csatlakozzanak az állásfoglaláshoz.

Az NKFIH által kezdeményezett állásfoglalást támogató szervezetek: Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK), Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH), Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), Magyar Rektori Konferencia (MRK), Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság (NKIB), MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK), Országos Doktori Tanács (ODT), Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT).

A teljes nyilatkozat letölthető ezen a linken.