Az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete képviseli Magyarországot a nemzetközi EJP SOIL kutatási programban

Hírek

Az EJP SOIL program lehetőséget biztosít Magyarország számára, hogy megerősítse a mezőgazdasági talajhasználattal és gazdálkodással kapcsolatos kutatásait.

Az EJP SOIL európai kutatási programban 24 ország 26 kutatóintézete vesz részt, hazánkat az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete (ATK TAKI) képviseli. A kutatás célja egy olyan klímatudatos, fenntartható talajhasználatot és gazdálkodást támogató európai keretrendszer kidolgozása, amely figyelembe veszi az olyan kulcsfontosságú társadalmi kihívásokat, mint amilyen az éghajlatváltozás vagy a jövő élelmiszer-ellátása.

Az EJP SOIL program egy olyan kutatói együttműködés, amely összegyűjti azokat az új ismereteket, eszközöket és eljárásokat, amelyek támogatják a klímaváltozás mérséklését, a folyton változó körülményekhez történő alkalmazkodást, a fenntartható mezőgazdasági termelést, az ökoszisztéma-szolgáltatások minél szélesebb körű biztosítását, valamint a talajdegradáció csökkentését.

Az EJP SOIL program első szakaszában a témában érintett felek segítségével európai, regionális és tagállami szinten felmérésre kerül a jelenlegi gyakorlat, illetve az új megoldások iránti igény. A feltárt területi különbségeket figyelembe véve egy olyan stratégiai kutatási terv készül, amely meghatározza a tudományos és szakpolitikai közösségi, illetve tagállami döntések megalapozását segítő kutatási prioritásokat.

A program további előnye, hogy a talajokkal foglalkozó kutatók és a talajhasználatban érdekelt felek ─ a minisztériumtól a gazdálkodókig ─ számára egy olyan multidiszciplináris közösséget hoz létre, amely egyben új kommunikációs fórumot is jelent. Az EJP SOIL program mindezek mellett támogatja a közös kutatási projektek kezdeményezését, az oktatást minden lehetséges szinten (alap-, közép-, felsőfokú, illetve doktori képzések), továbbá a szakemberek továbbképzését és az ismeretterjesztést is.

Az EJP SOIL program szerepet vállal abban is, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a talajok szerepére és a környezettudatos magatartásra. A gazdálkodók és az ipari szereplők számára olyan útmutatókat készít, amelyek nemcsak a fenntartható talajhasználati és gazdálkodási gyakorlathoz adnak iránymutatást, hanem az ezekhez alkalmazható különféle technológiák és a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében is. Szakpolitikai szinten pedig célja a meglévő hiányosságok és prioritások feltárása, valamint a gyakorlat által már igazolt ajánlások kidolgozása az európai és regionális szintű szakpolitikai döntéshozók számára.

csoportkep

További információk:

Dr. László Péter, EJP SOIL nemzeti kommunikációs képviselő, Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (ATK TAKI)

Email: ejp.soil@atk.hu

Ez a projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja keretében finanszírozásban részesült, a támogatási megállapodás száma: 862695

Részletesebb információ a www.ejpsoil.org weboldalon található.