Az ELKH 13 kutatóhelyének 26 kutatási infrastruktúráját sorolták Magyarország „TOP 50” Kiváló Kutatási Infrastruktúrája közé 2021-ben

Hírek

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) 13 kutatóhelyének 26 kutatási infrastruktúrája kapta meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) „Kiváló Kutatási Infrastruktúra” minősítését 2021-ben. A hazánkban összesen ötvenkét kiváló kutatási infrastruktúrának és öt ígéretes kutatási infrastruktúrának megítélt címmel járó okleveleket Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Dr. Szabó István, az NKFI Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese, valamint Dr. Fülöp Zsolt, a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság elnöke adta át a Pécsi Tudományegyetemen megrendezett szakmai eseményen 2021. december 16-án.

A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) ágazaton belül a kutatási infrastruktúrák szerepe kiemelkedő mind az alap-, mind a felfedező kutatások terén. Az alkalmazásukkal született tudományos eredmények révén Magyarország gazdasági teljesítményének növeléséhez is hozzájárulnak, ezért a kutatási infrastruktúrák rendszerszemléletű fejlesztése és ismertségük erősítése tudományos és nemzetgazdasági szempontból egyaránt fontos.

Az NKFI Hivatal kérdőíves felmérés keretében gyűjtötte össze az információkat a hazai kutatási infrastruktúrákról. Ennek célja az volt, hogy azonosítsák Magyarország „TOP 50” kiváló kutatási infrastruktúráját, illetve infrastruktúra-hálózatát, és a lehetséges felhasználókkal – többek között kutatóhelyek, egyéni kutatók, felsőoktatási intézmények és vállalkozások – felhasználóbarát módon ismertessék meg az elérhető lehetőségeket.

Kutatási infrastruktúrának vagy infrastruktúra-hálózatnak tekinthető minden olyan eszköz, berendezés, laboratórium, adatbank vagy információs rendszer – akár fizikai létesítmény, akár virtuális –, amely a rendelkezésére álló erőforrások felhasználásával elsősorban tudományos céllal működik, és önállóan vagy hálózatos formában olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek kutatásokat és technológiai fejlesztéseket is lehetővé tesznek.

A legkiválóbb hazai kutatási infrastruktúrák kiválasztása a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság bevonásával történt. A nyertesek hivatalos tanúsítványt kaptak, mely alapján jogosultak a „Kiváló Kutatási Infrastruktúra” cím használatára fizikai és digitális kommunikációs felületeiken. Emellett bekerülnek az NKFI Hivatal honlapján elérhető, többféle paraméter alapján kereshető adatbázisba. Az infrastruktúrákat üzemeltető intézmények széles körű nemzetközi láthatóságát, kapcsolatépítésüket segíti továbbá, hogy megjelennek a legfontosabb hazai kutatási infrastruktúrákat bemutató reprezentatív kiadványban is, amelynek célja, hogy még több lehetőséget biztosítson a nemzetközi kutatási együttműködések kialakításához.

Az ELKH Kiváló Kutatási Infrastruktúrái:

Agrártudományi Kutatóközpont

 • Fitotron növénynevelő klímakamrák
 • Onfield and Virtual Agro-Environment Simulation Platform - Szabadföldi és Virtuális Agrár-Környezetszimulációs Platform (AgroMo)

Atommagkutató Intézet

 • DE-ATOMKI Anyagtudományi Kutatási Hálózat
 • Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium
 • Részecskegyorsító Központ
 • Örökségtudományi Laboratórium

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Ökológiai Kutatóközpont

 • Long-term Ecological Research Sites (LTER, Hosszú Távú Ökológiai Kutatóhelyek) – az LTER nemzetközi tudományos hálózat részeként a Kiskunság és a Balaton területén végzett hosszú távú, ökológiai kutatások

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

 • Piszkéstetői Obszervatórium

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet

 • Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium

Energiatudományi Kutatóközpont

 • Aberration Corrected Transmission Electron Microscope Laboratory (Gömbihiba-korrigált Transzmissziós Elektronmikroszkóp Laboratórium)
 • Budapest Neutron Centrum

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

 • KRTK Adatbank

Nyelvtudományi Kutatóközpont

 • HunCLARIN, a vezető hazai nyelv- és beszédtechnológiai kutatás-fejlesztést végző tudásközpontok stratégiai jelentőségű kutatásiinfrastruktúra-hálózata

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

 • Digitális Holografikus Mikroszkópok
 • a Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium 3D mérési és 3D modellezőrendszere
 • Ipar 4.0 kutatási és demonstrációs infrastruktúra

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Wigner Fizikai Kutatóközpont

 • ELKH Cloud

Társadalomtudományi Kutatóközpont

 • a European Social Survey (ESS) Európai Kutatási Infrastruktúra (ERIC) magyar partnere
 • Kutatási Dokumentációs Központ és 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely

Természettudományi Kutatóközpont

 • Biomarker Kutató Laboratórium
 • Elixir Hungary (a nemzetközi Elixir kutatási infrastruktúra magyarországi központja)

Ökológiai Kutatóközpont

 • ÖK Mezokozmoszok és Magyar Kísérletes Tóhálózat (ígéretes kutatási infrastruktúra)

Wigner Fizikai Kutatóközpont

 • Funkcionális Anyagok Laboratórium - (FUNMATLAB, Functional Materials Laboratory)
 • Vesztergombi Nagyenergiás Fizikai Laboratórium (VLAB, Vesztergombi Laboratory for High Energy Physics)
 • Wigner Tudományos Számítási Laboratórium - (WSCLAB, Wigner Scientific Computing Laboratory)
 • Wigner Lézer és Spektroszkópia Központ – (Wigner Laser and Spectroscopy Centre)

A legkiválóbb hazai infrastruktúrákat bemutató TOP Research Infrastructures in Hungary 2021 című angol nyelvű kiadvány letölthető innen.