Az élettani tudományok területén elért kiemelkedő eredményeinek elismeréseként Hunyady László professzort, az ELKH Irányító Testületének tagját, első tagjai közé választotta az Élettani Tudományok Nemzetközi Szövetségének (International Union of Physiological Sciences, IUPS) most indított Élettani Akadémiája (IUPS Academy of Physiology). Hunyady professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Academia Europaea tagja, a Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézetének igazgatója és Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának korábbi dékánja (2013-2019).

Az IUPS egy politikamentes, nemzetközi szakmai szervezet, mely az egyetlen olyan szervezet, mely az egész világon összességében képviseli az élettani tudományok területén tevékenykedő kutatókat, oktatókat és hallgatókat. Az IUPS, melyet 1953-ban alapítottak, több mint 60 nemzeti és egyéb szervezetet foglal magába. Az IUPS és tagszervezetei célja, hogy az élettani tudományokat népszerűsítsék, kiemelve azok hozzájárulásának rendkívüli jelentőségét az orvostudományhoz és a gyógyításhoz. Az IUPS szervezi az IUPS kongresszusokat, melyeknek hagyományai az 1889-ben Bázelben tartott első nemzetközi élettani kongresszusig nyúlnak vissza. Az IUPS 2021-ben azzal a céllal hozta létre az IUPS Élettani Akadémiát, hogy megemlékezzen arról és népszerűsítse azt, hogy az élettani tudományok területén dolgozó kutatók milyen jelentős eredményekkel járultak hozzá a tudomány és a gyógyítás fejlődéséhez.

Az újonnan megalapított IUPS Élettani Akadémia tagságát tiszteleti tagok (Hon FIUPS) és rendes tagok (FIUPS) alkotják. Ez évtől kezdve, évente 2-6 új tiszteleti tagot és 30 új rendes tagot választanak. Az IUPS első három tiszteleti tagja három Nobel-díjas tudós lett: Peter C. Agre (USA), Stefan W. Hell (Németország) és Erwin Neher (Németország). Az újonnan megválasztott tagok 5 földrészt képviselnek: Európából 12 (közöttük Hunyady professzor), Amerikából 8, Ázsiából 5, Afrikából 4, Ausztrália és Óceániából 1 tagot választottak meg. A tiszteleti tagok közül Neher professzor, az IUPS Élettani Akadémia európai tagjai közül pedig nyolcan tagjai az Academia Europaea-nak is, köztük Ole Petersen professzor, az Academia Europaea alelnöke és Hunyady professzor.

Hunyady professzor megválasztása az IUPS Élettani Akadémia első 30 tagja közé a magyar élettudományi kutatások jelentős elismerése.