Az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) tevékenységét az intézmény vezetőivel és kutatóival készített interjúsorozattal népszerűsítik. Első alkalommal Dr. Vida Gyula főigazgató osztotta meg gondolatait az agrártudományi kutatások és az ATK-ban folyó szakmai munka jelentőségéről, valamint vezetői motivációiról, jövőbeli célkitűzéseiről is beszélt.

Az ATK komplex tudományos programjában a kutatók agrárkutatásokat végeznek az alapkutatástól kezdve az alkalmazott kutatáson át egészen a piacképes termékek előállításáig. Az erős hagyományokra épülő szakmai munka három intézetben – a Mezőgazdasági Intézetben, a Növényvédelmi Intézetben és a Talajtani Intézetben – folyik.

A világban számos olyan intézmény működik, ahol összetett kutatásokat folytatnak, de kevés olyan, ahol a területek ennyire szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az Agrártudományi Kutatóközpontnak stratégiai szerepe van. Hosszú távú érdek, hogy egy agrárkutatásokat folytató intézmény hatékonyan működjön, hiszen az itt keletkező tudományos eredményeknek népgazdasági jelentőségük is van. Egy példa: a hazai búza-vetésterület egyharmadán martonvásári búzát vetnek és termesztenek, a kukoricahibridek forgalmazásában pedig a negyedik helyet foglalják el.

Az ELKH által biztosított stabil anyagi háttér és a kutatóközpont kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere számos lehetőséget teremt együttműködések kialakítására. A jelenleg is futó hazai és EU-s pályázatok révén további erőforrások állnak rendelkezésre. Az utóbbi évek infrastrukturális fejlesztései által az ATK világszínvonalú, korszerű műszerekhez, eszközökhöz jutott, amelyekkel még hatékonyabbá és versenyképesebbé válhat a kutatómunka. A magasan képzett munkaerő és az utánpótlás ma még biztosítva van, az intézetek korfái ideálisak.

A főigazgató szerint azonban a hasonló hazai és külföldi kutatóintézetek között nagy a verseny.  Kemény munkára van szükség annak érdekében, hogy ne csak a partnerek, hanem a kutatók számára is vonzó intézmény legyen az Agrártudományi Kutatóközpont. Fontos, hogy minél több kiváló színvonalú publikáció szülessen rangos folyóiratokban, hiszen a kutatóközösség és a piaci szereplők, partnerek számára többek között így válik láthatóvá az intézmény. A szélesebb közönségnek pedig megfelelő kommunikációval, közérthető módon kell bemutatni az ATK jelentős tudományos és társadalmi-gazdasági szerepét.

Dr. Vida Gyula vezetőként legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy megfelelő szakmai hátteret biztosítson a magas színvonalú tudományos tevékenységhez. Fontosnak tartja, hogy erősítse az ATK intézetei közötti, együttműködésen alapuló kutatómunkát. Célja, hogy egy függetlenül működő, biztos anyagi háttérrel rendelkező, „a szürkeállományt hatékonyan használó” intézmény vezetője legyen.

Szükségesnek tartja a kutatók szemléletének gazdagítását, formálását is, illetve azt, hogy érezzék, amit ők alkotnak, mások számára is hasznos lehet. Fontos, hogy a kutató céljai között az alapkutatásból származó eredmények közzététele mellett – lehetőség szerint – a szabadalmaztatható tudományos eredmények gyarapítása is szerepeljen.