Az Academia Europaea (Európai Tudományos Akadémia) rendes tagjai közé választotta Surányi Balázst, a nyelvtudományok doktorát, a PPKE BTK Angol–Amerikai Intézetének oktatóját, az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) tudományos tanácsadóját.

Surányi Balázs fő kutatási területei a nyelvtudományokon belül a magyar és angol mondattan, a szintaxis és annak kapcsolódási felülete az információszerkezettel, a szemantikával (jelentéstan), az intonációval (hanglejtés), a pragmatikával (jelek, jelrendszerek tudományága), az információszerkezet és a prozódia (verseléstan), a pragmatika és a prozódia kapcsolódási felülete, a kísérleti pragmatika.

Az 1988-ban alapított Academia Europaea több mint 4500 tagot – köztük közel 80 Nobel-díjast – számlál. A rangos páneurópai intézmény céljai között szerepel az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése, az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, valamint a társadalom figyelmének felhívása a tudományos eredmények