Az Academia Europaea rendes tagjai közé választotta Bárány Imrét, a RÉNYI kutatóprofesszorát

Hírek

Az Academia Europaea (Európai Tudományos Akadémia) rendes tagjai közé választotta Bárány Imrét, az ELKH Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (RÉNYI) kutatóprofesszorát, Széchenyi-díjas matematikust.

Bárány Imre széles látókörű és jelentős hatású matematikus. Szűkebb szakterülete a diszkrét és konvex geometria. Legtöbb tudományos eredménye geometriai indíttatású, de kutatásai kiterjednek a gráfelmélet, a kombinatorika, az operációkutatás, a játékelmélet, az algoritmuselmélet területeire is. Munkáját a különböző matematikai területek közötti összefüggések keresése, illetve a váratlan módszerek alkalmazása jellemzi.

Az 1988-ban alapított Academia Europaea több mint 4500 tagot – köztük jelenleg 76 Nobel-díjast – tud a soraiban. A rangos intézmény célkitűzései között szerepel az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése, az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, valamint a társadalom figyelmének felhívása a tudományos eredmények hasznosságára.