Az Academia Europaea rendes tagjai közé választotta Bakró-Nagy Marianne-t, az NYTK professor emerita munkatársát

Hírek

Az Academia Europaea (Európai Tudományos Akadémia) rendes tagjai közé választotta Bakró-Nagy Marianne-t, az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) professor emerita munkatársát.

Az 1988-ban alapított Academia Europaea több mint 4500 tagot – köztük jelenleg 76 Nobel-díjast – tud a soraiban. A rangos intézmény célkitűzései között szerepel az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése, az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, valamint a társadalom figyelmének felhívása a tudományos eredmények hasznosságára.

Bakró-Nagy Marianne kutatási területe az obi-ugor nyelvek fonotaxisa, történeti fonológiája, tipológiai összefüggései, a nyelvtörténeti adat módszertani és elméleti problematikája, valamint a nyelvi tabu megközelítési lehetőségei.