Szolláth Dávid, az ELKH BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztályának tudományos munkatársa Mészöly Miklós című monográfiája elismeréseként nyerte el a 2021-es Artisjus Irodalmi Díjat tanulmány kategóriában.

Az Artisjus Irodalmi Díjakat 2006-ban hozta létre az Artisjus Egyesület. A nagydíj, valamint a költészet, próza, tanulmány, illetve esszé kategóriában elnyerhető elismerések presztízsértéke abban rejlik, hogy a díjazottakról minden évben a pályatársak döntenek szavazatukkal.

Szolláth Dávid nagyívű monográfiája Mészöly Miklós születésének századik évfordulójára jelent meg a Jelenkor Kiadó gondozásában. A kötet a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb írójának gazdag pályáját és munkásságát mutatja be a poétikai sokszínűség alakulástörténeti fordulataira koncentrálva, a „hosszú pályakezdéstől” a „műformák felbontásán” át a „kései változatokig”.

„…nem válogat az életmű epikai változatai között, hanem követi őket. Nagyon sokféle megközelítésmódot alkalmaz, szövegelemzéstől hatásvizsgálaton át kultusztörténeti leírásig. Mindeközben rugalmasan használja az értelmezés szempontjait, például az epikai »integráció« és »dezintegráció« változó arányokban működő fogalompárját.” (Bazsányi Sándor irodalomtörténész)

Szolláth Dávid monográfiája az egyes művek és pályaszakaszok elemzése mellett azok történeti, illetve világirodalmi kontextushoz való kapcsolódását, valamint a mészölyi hagyománynak a kortárs magyar irodalmi folyamatokra, szerzőkre gyakorolt hatását is feltárja. Az írói pálya állomásait és a recepció sajátosságait áttekintve új fogalmi keretet és értelmezési stratégiákat kínál az életmű feldolgozásához.

Szolláth Dávid (1975) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztályának munkatársa. A Pécsi Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos diplomát, majd 2008-ban doktori fokozatot. A PTE-n a Kerényi Károly Szakkollégium tanáraként, majd az Irodalomtudományi Doktori Iskola munkatársaként is dolgozott, az SzFE-n óraadóként tanított. 2012-ben Déry Tibor-díjat és Hauser Arnold-díjat kapott. Részt vett James Joyce Ulyssesének új magyar fordításában (a fordítócsoport további tagjai: Kappanyos András, Gula Marianna, Kiss Gábor Zoltán). A BTK Irodalomtudományi Intézet Literatura című folyóiratának felelős szerkesztője, korábban a Kalligram, 2008–2018 között pedig a Jelenkor szerkesztője volt. Mészöly Miklós Jelenkor Kiadónál megjelenő életműsorozatának sorozatszerkesztője, a Mészöly Miklós Egyesület tudományos koordinátora.

Szolláth Dávid. Fotó: Kiss Albert

Korábbi kötetei:

A kommunista aszketizmus esztétikája. A 20. századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozása (2011, Balassi)

Bábelt kövenként: Irodalomtörténeti esszék és tanulmányok (2019, Bölcsészettudományi kutatóközpont)

A Mészöly-monográfiából itt olvasható részlet.

Az Artisjus 2021-es irodalmi díjairól kiadott sajtóközlemény letölthető.