ELKH-s kutató kapta az MTA idei Fizikai Díját, ezenkívül további négy ELKH-s munkatárs Akadémiai Díjban részesült

Hírek

A Magyar Tudományos Akadémia 194., rendes közgyűlésén az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat (ELKH) négy kutatója – Legeza Örs, Winkler István, Pál Csaba és Papp Balázs – Akadémiai Díjban részesült. Ezenkívül a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya által adományozott 2021. évi Fizikai Díjat Kunné Sohler Dorottya, az ELKH tudományos főmunkatársa vehette át.

Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjat kapott:

Legeza Örs
Legeza Örs, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet Elméleti Szilárdtest-fizikai Osztályának tudományos tanácsadója, a Lendület Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoport vezetője, a sűrűségmátrixos renormálásicsoport-módszernek és az ezt általánosító tenzorfaktorizációs algoritmusoknak a fizika több területén, valamint a kvantumkémiában való alkalmazásában elért, nemzetközileg is kiemelkedő, úttörő munkájáért;
Winkler István
Winkler István, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoportjának vezetője, tudományos tanácsadója az észlelés, emlékezet, beszédfejlődés idegrendszeri alapjaival foglalkozó, nemzetközileg is kiemelkedő szintű kutatásaiért, valamint a beszédészlelés alapjául szolgáló hallási folyamatokhoz kötődő munkájáért, amellyel hozzájárult a hallható környezet agykérgi feldolgozásának megértéséhez, és amellyel számos elméleti, kísérleti és alkalmazott területen dolgozó kutatót inspirált.

Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként megosztott Akadémiai Díjat kapott:

Pál Csaba
Pál Csaba, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység Lendület Kísérleti Evolúcióbiológiai Csoport vezetője, és
Papp Balázs
Papp Balázs PhD, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Csoport vezetője, számos úttörő kutatási eredményük, több mint 50 közös publikációjuk, valamint a rendszerbiológiai kutatásokat az evolúciós biológiával ötvöző, az antibiotikum-kutatást és a biotechnológiát is támogató új biológiai szemléletmód hazai elterjedésében játszott meghatározó szerepük elismeréseként.

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya által adományozott 2021. évi Fizikai Díjat kapta:

kunné sohler dorottya
Kunné Sohler Dorottya, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Atommagkutató Intézet tudományos főmunkatársa. Kiemelkedő eredményeket ért el a kísérleti alacsonyenergiás magszerkezet-kutatásban elsősorban a radioaktív nyalábokon végzett mérésekkel. Legfontosabb eredményei az atommagok egyrészecskés és kollektív gerjesztéseinek vizsgálatához kapcsolódnak. Jelentős alapkutatási tevékenysége mellett ő irányítja a magyar részvételt az európai és japán magspektroszkópiai együttműködésekben.

Forrás: mta.hu