Az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközponton belül működő, Dombi Péter által vezetett Ultragyors Nanooptika Lendület kutatócsoport tagjai femtoszekundumos lézerimpulzusokkal végeznek kísérleteket a Wigner FK korszerű lézerlaborjaiban. A másodperc milliomod részének milliárdod részéig tartó fényfelvillanások (lézerimpulzusok) számos érdekes fizikai alapjelenség vizsgálatát teszik lehetővé, valamint szenzorikai és információtechnológiai alkalmazásokban is kiválóan használhatók. A kutatócsoport nemrég teljesen új módszert dolgozott ki a lézerfény elektromos terének nanométer alatti méretskálán történő meghatározására különböző nanostruktúrák környezetében.

Amikor a fény nanostrukturált anyagokra esik, az elektromos tér olyan mértékű koncentrációja jöhet létre, amely a térerősséget akár többszázszorosra növelheti. Ezzel a módszerrel újszerű fény-anyag kölcsönhatási folyamatok vizsgálhatók, a kutatók pedig el tudják érni azt, hogy a külső térerősség összemérhető legyen az atomokon belülivel. A Wigner FK Ultragyors Nanooptika Kutatócsoportja modern lézerekkel felszerelt laboratóriumaiban a kutatók nanooptikai módszerekkel többek között az erősen nemlineáris jelenségeket is vizsgálják.

A fotókat Kovács Márton, az ELKH fotósa készítette.

A nemlineáris nanooptikai kölcsönhatások az elmúlt években fontos alkalmazásokat hoztak például az ultragyors elektronmikroszkópiai módszerek fejlesztése területén, illetve elvezethetnek ultranagy frekvencián működő optikai tranzisztorokhoz. Erről a rohamosan fejlődő kutatási területről írtak összefoglaló cikket a Wigner FK Ultragyors Nanooptika Kutatócsoport munkatársai német társszerzőkkel a világ első számú fizikai „review” folyóiratában, a Reviews of Modern Physicsben. A munka wigneres szerzői Dombi Péter és Pápa Zsuzsanna.