A Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatója elnyerte a CERN CMS Eredményességi Díját

Hírek

Nemes Frigyes János, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) tudományos segédmunkatársa 2019. évi innovatív munkája elismeréseként idén áprilisban a CERN-ben (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) egyetlen magyar kutatóként elnyerte a CMS Eredményességi Díjat.

A CMS (Compact Muon Solenoid) egyike a CERN általános részecskefizika-kutatások céljára létrehozott Nagy Hadronütköztető (LHC) detektorainak. A genfi határ közelében, a franciaországi Cessyben található 21 méter hosszú, 15 méter átmérőjű és mintegy 14 ezer tonna súlyú berendezést egy nagyszabású nemzetközi kísérletben használják, amelyben Nemes Frigyes János is részt vesz. A Wigner FK kutatója a 2019 CMS Eredményességi Díjat az LHC-optika paramétereinek a Precíziós Protonspektrométer (PPS) adatain végzett innovatív elemzőmunkájának köszönhetően nyerte el. A magyar kutató által kidolgozott módszer minden PPS-adaton végzett CMS-kísérleti analízis alapjává vált, ami jelentős eredménynek számít egy ilyen fontos nemzetközi projekt esetén.

elkh-rangos-elismeres-1
Középen: Nemes Frigyes János, bal oldalon: Harrison Prosper (FSU), a CMS Intézményi Tanácsának elnöke, jobb oldalon: Roberto Carlin, a CMS tudományos vezetője

A CMS Eredményességi Díjat 2007-ben alapították azzal a céllal, hogy a nemzetközi projektben részt vevő kutatók egyéni teljesítményét elismerjék. A díj rangját jól érzékelteti, hogy a CERN-ben dolgozó mintegy 15 000 főből közel ötezer-ötszázan tevékenykednek a CMS-kísérletben, ám közülük csupán huszonnyolcan kaphattak hasonló elismerést az idén.

Nemes Frigyes János a Wigner FK Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetében működő Femtoszkópiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. PhD fokozatát 2015-ben szerezte az ELTE-n Csörgő Tamás (Wigner és Eszterházy Károly Egyetem), illetve Csanád Máté (ELTE) témavezetők irányításával. Nemes Frigyes János a CERN LHC-gyorsító CMS- és TOTEM kísérleteinek magyar tagja.

elkh-rangos-elismeres-2
A 2019. évi CMS Eredményességi Díj nyertesei.