Az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) közfeladatként ellátott alaptevékenysége körében multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez. Ezek között kiemelten foglalkozik a kognitív idegtudományok és a pszichológia, az anyag- és környezetkémia, a szerves kémia és az enzimológia tudományterületeivel, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatási feladatokkal.

A TTK Agyi Képalkotó Központjában (AKK) önkéntesek bevonásával jelenleg is folyik egy olyan kutatás, amely az egészséges kognitív öregedés vizsgálatára irányul. A kutatás a lehető legkorábbi diagnózisfelállítás és az egyénre szabott terápiák lehetőségeinek feltárását tűzte ki célul, amelyekkel lehetővé válhat a demencia prevenciója, ezzel együtt a szellemi képességek hanyatlásának késleltetése. A koronavírus-járvány következtében azonban sajnálatosan lecsökkent a kutatásban részt vevő önkéntesek száma, ezért a TTK felhívással fordult a lakossághoz. Az önkéntesek jelentkezését az mri.akk@ttk.hu e-mail címen várják. A kutatásról további információ a kutatási program weboldalán található.

A 2014 áprilisa óta önálló szervezeti egységként működő AKK-ban a tudományos haladást elősegítő, közvetlenül vagy közvetve a hazai gyakorlatban is hasznosítható, az emberi agykutatással kapcsolatos felfedező és célzott kutatások folynak, amelyek megvalósításához a legkorszerűbb módszerek és eszközpark áll rendelkezésre. A központ kutatóinak küldetése az emberi agy működésének jobb és mélyebb megértése, és ezen belül olyan részcélok elérése, amelyek széles körű hazai és nemzetközi együttműködésben valósulhatnak meg.