A magyar reneszánszkutatásról szóló interjúkötet jelent meg a BTK kiadásában

Hírek

Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) kiadásában megjelent Ács Pál és Székely Júlia könyve, A reneszánsz reneszánsza. Beszélgetések Klaniczay Tiborról és a reneszánszkutatásról. A 650 oldalas kötet 37 mélyinterjúban idézi fel a rendszerváltást megelőző magyar reneszánszkutatás, valamint a régi magyar irodalom és művelődés kutatásának virágkorát.

A könyvben elsősorban azok szólalnak meg, akik a hetvenes-nyolcvanas években részt vettek ennek az informális, multidiszciplináris – történészeket, folkloristákát, zenetudósokat, klasszika-filológusokat is a tagjai között tudó – hálózatnak a munkájában, illetve a kutatás mellett a szervezésben is aktív részük volt. A beszélgetések középpontjában a legendás irodalomprofesszor, Klaniczay Tibor áll, aki ennek a rendkívül aktív tudományos csoportnak nemcsak a megteremtője, de 1992-ben bekövetkezett haláláig szellemi irányítója és megtartó ereje is volt.

– „A kötet egyik legfőbb erénye, hogy a nagy kísértés ellenére nem válik Klaniczay-emlékművé. Persze ő (Klaniczay) az abszolút főhős, de a korszak nagy tudományalakító szereplői ugyanúgy jelen vannak a beszélgetésekben” – nyomatékosítja Molnár Antal, a BTK Történettudományi Intézetének igazgatója a könyv előszavában.  A személyek mellett a nagy kutatási programok, témák kialakulásáról és folyamatáról is számos eddig ismeretlen részlettel ismertet meg a kötet: Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, a manierizmus vagy az antitrinitarizmus kutatásával kapcsolatban éppúgy, mint a „Spenót” néven ismert irodalomtörténeti szintézis (A magyar irodalom története), a Régi Magyar Költők Tára vagy a schallaburgi Mátyás-kiállítás (1982) létrejöttéről.

A könyv interjúit 2019 nyarán kezdték felvenni Klaniczay Tibor egykori munkatársai, Ács Pál és Székely Júlia. Az előkészítő munka 2021 kora tavaszán ért véget. Ezalatt az idő alatt mintegy hetven órányi hanganyag gyűlt össze, a hangfelvételek szó szerinti leiratát Nagy Gábor készítette el rendkívüli alapossággal. Ebből a nyersanyagból – rövidítéssel, olykor átszerkesztéssel és az élőbeszéd töredezettségének megszüntetésével, de lendületének megtartásával – készültek el a kötetben közreadott beszélgetések.