Az Európai Unió „Horizon 2020 Spreading Excellence and Widening Participation (a kiválóság terjesztését és a részvétel kiszélesítését célzó) Twinning programjai közül az ELKH KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete által koordinált Education Economics Network (EdEN – Oktatásgazdasági Hálózat) projekt került be sikertörténetként az NCP WIDE.NET (az úgynevezett nemzeti kapcsolattartó pontokat összefogó uniós hálózat) által kiadott 2021-es, Success Stories című kiadványba.

A kiadvány minden európai uniós országból bemutat egy-egy kiemelkedő eredménnyel zárult Twinning projektet. Az ELKH KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete által koordinált EdEN keretében 2016 és 2018 között több tucatnyi, az oktatás gazdasági vonatkozásaival foglalkozó szakember számára vált lehetővé, hogy közös képzéseken, műhelymunkában, illetve konferenciákon vegyen részt.

A program általános célja az oktatás eredményességének növelése volt. A projekt fókuszában három módszertani témacsoport állt – programértékelés, strukturális modellezés és hatékonyságelemzés –, és ezek mentén kívánta elősegíteni az intézmények közötti szorosabb és hatékonyabb együttműködést. Erősítette továbbá az oktatás-gazdaságtan fogalmának ismertségét, valamint a résztvevő országok egyetemi hallgatói és az oktatás-gazdaságtannal foglalkozó kutatók közötti kapcsolatokat. A magyarok által koordinált munkában a belga Katholieke Universiteit Leuven, a holland Universiteit Maastricht és az olasz Politecnico Di Milano vett részt.

Az EdEN keretein belül végzett kutatások eredményeit számos nemzetközi közgazdasági folyóiratban publikálták. Az így létrejött tudományos kapcsolatrendszer a projekt lezárulta után is fennmaradt, ezért több sikeres egyéni, illetve intézetek közötti kooperáció zajlik azóta is.

A kiadvány ezen a linken érhető el.

A projekt honlapja: www.edenproject.eu