Az Európai Unió „Horizon 2020 Spreading Excellence and Widening Participation (a kiválóság terjesztését és a részvétel kiszélesítését célzó) Twinning programjai közül az ELKH KRTK Közgazdaságtudományi Intézete által koordinált Education Economics Network (EdEN – Oktatásgazdasági Hálózat) projekt került be sikertörténetként az NCP WIDE.NET (az úgynevezett nemzeti kapcsolattartó pontokat összefogó uniós hálózat) által kiadott 2021-es, Success Stories című kiadványba.

A kiadvány minden európai uniós országból bemutat egy-egy kiemelkedő eredménnyel zárult Twinning projektet. Az ELKH KRTK Közgazdaságtudományi Intézete által koordinált EdEN keretében 2016 és 2018 között több tucatnyi, az oktatás gazdasági vonatkozásaival foglalkozó szakember számára vált lehetővé, hogy közös képzéseken, műhelymunkában, illetve konferenciákon vegyen részt.

A program általános célja az oktatás eredményességének növelése volt. A projekt fókuszában három módszertani témacsoport állt – programértékelés, strukturális modellezés és hatékonyságelemzés –, és ezek mentén kívánta elősegíteni az intézmények közötti szorosabb és hatékonyabb együttműködést. Erősítette továbbá az oktatás-gazdaságtan fogalmának ismertségét, valamint a résztvevő országok egyetemi hallgatói és az oktatás-gazdaságtannal foglalkozó kutatók közötti kapcsolatokat. A magyarok által koordinált munkában a belga Katholieke Universiteit Leuven, a holland Universiteit Maastricht és az olasz Politecnico Di Milano vett részt.

Az EdEN keretein belül végzett kutatások eredményeit számos nemzetközi közgazdasági folyóiratban publikálták. Az így létrejött tudományos kapcsolatrendszer a projekt lezárulta után is fennmaradt, ezért több sikeres egyéni, illetve intézetek közötti kooperáció zajlik azóta is.

A kiadvány ezen a linken érhető el.

A projekt honlapja: www.edenproject.eu