A CSFK kutatói létrehozták az 1976−2017 közötti időszakra vonatkozó éves csapadék átlagos tríciumaktivitás-adatbázisát az Adria-Pannon régióra

Hírek

Az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetének kutatói létrehozták az Adria-Pannon régió csapadékmennyiséggel súlyozott éves átlagos tríciumaktivitás izotópos tájképeit – egy georeferált adatbázis formájában – a XX. század második felének és a XXI. század első évtizedeinek időszakára vonatkozóan, amelyről a rendelkezésre álló globális modellek már nem, illetve még nem szolgáltatnak adatot.

A trícium a hidrogén radioaktív izotópja, amelynek felezési ideje 12,32 év, ezért a 100 évnél rövidebb időskálán nézve ez a radioaktív anyag egy kulcsfontosságú nyomjelző a hidrológiai folyamatokban. A trícium alkalmazásának előfeltétele a csapadék tríciumaktivitás tér- és időbeli változásának ismerete. Ilyen információ azonban ritkán áll rendelkezésre globális léptékben, így a vízminták tríciumaktivitásának hidrológiai felhasználásában rejlő lehetőségeket csak korlátozottan, vagy jelentős kompromisszumok mellett lehet kiaknázni.

A szlovén-magyar közös projekt során a kutatók a régióban 40-nél több állomásról több mint 8 000, havi csapadékra vonatkozó tríciumaktivitás-értéket gyűjtöttek össze az 1961. január és 2017. december közötti időszakból. Adat-előkészítés és -szűrés után az 1976-tól 2017-ig tartó időszakra vonatkozóan tudtak létrehozni évenként interpolált csapadék tríciumaktivitás-adatbázist (’AP3H_v1 database’) az Adria-Pannon régióra.

Az adatbázis részletes leírását az Earth System Science Data: “Isoscape of amount-weighted annual mean precipitation tritium (3H) activity from 1976 to 2017 for the Adriatic–Pannonian region – AP3H_v1 database” c. tanulmányukban publikálták a kutatók (Kern Z., Erdélyi D., Vreča P., Krajcar Bronić I., Fórizs I., Kanduč T., Štrok M., Palcsu L., Süveges M., Czuppon Gy, Kohán B, és Hatvani I.G.).  Az 1×1 km rácsfelbontással készített adatbázis ezen a linken szabadon hozzáférhető.

Az AP3H adatbázis lehetőséget nyújt a tudományos közösség tagjai számára, hogy ad-hoc kompozit idősorok vagy távoli állomásadatok helyett a vizsgálni kívánt pontba vagy vízgyűjtőterületre interpolált csapadékmennyiséggel súlyozott tríciumaktivitás-értékeket használhassanak. Ily módon az AP3H adatbázis referenciaadatokat kínál beszivárgás dinamikai modellezésekhez, lefolyásmodellezéseknél, felszín alatti vizek keveredési folyamatainak modellezésénél, vagy felszíni és felszín alatti vizek tartózkodási idejének megbecslésénél.

A tanulmányban bemutatott izotópos tájképekből egy animált térképsorozatot is készítettek a kutatók (Erdélyi D. és mtsai.), amely bemutatja, hogy a régióban hogyan változott évről évre a csapadék trícium aktivitása 1976 és 2017 között.

tricium

A térképsorozat látványosan jeleníti meg a csapadék tríciumtartalmának évtizedes léptéken jól ismert csökkenését, amely az 1960-as években a felszíni termonukleáris robbantások során a légkörbe került radioaktív hidrogén kiürülését jelzi, továbbá e hosszú távú trend mellett megjelenő szubregionális mintázatot is mutat.