Ferenc pápa a Történettudományok Pápai Bizottságának (Pontificio Comitato di Scienze Storiche) tagjává nevezte ki Molnár Antalt, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatóját. Ő az első magyar tag a rangos vatikáni testület 67 éves fennállása óta.

Molnár Antal negyedszázada foglalkozik a katolikus egyháztörténelem kutatásával, ezalatt 18 könyve és több mint 200 tanulmánya látott napvilágot itthon és külföldön. 2011 és 2016 között a Római Magyar Akadémia igazgatójaként számos nemzetközi tudományos rendezvényt szervezett, többek között a Vatikánnal együttműködésben.

Molnár Antal. Fotó: Jaksity Iván

A Történettudományok Pápai Bizottságát XII. Pius pápa alapította 1954-ben a Történettudományok Nemzetközi Bizottságának (Comité International des Sciences Historiques) vatikáni „nemzeti” bizottságaként. A bizottság elődje egy bíborosi testület volt, amelyet még XIII. Leó pápa állított fel a történeti kutatások előmozdítása érdekében 1883-ban, a Vatikáni Levéltár megnyitását követően.

XII. Pius döntése világosan jelezte a katolikus történetírás radikális megújulását, valamint az egyetemes történettudománnyal folytatott intenzív párbeszéd kezdetét. Ez a bizottság a legfontosabb történettudománnyal foglalkozó intézmény a Vatikánban, feladata a nemzetközi egyháztörténeti kutatások előmozdítása és koordinálása.

A Történettudományok Pápai Bizottsága és a Római Magyar Akadémia közös konferenciája, 2014.
Középen Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár, tőle balra P. Bernard Ardura, O. Praem, a Bizottság elnöke, jobbra Molnár Antal, a Római Magyar Akadémia igazgatója.

A testület összesen 32 egyházi és világi tagot számlál, akik egytől-egyig elismert tudósok, a világ minden tájáról. A bizottságnak eddig Közép- és Kelet-Európából mindössze két (egy lengyel és egy szlovák) tagja volt.

Ferenc pápa döntése nemcsak Molnár Antal történészi és tudományszervező tevékenységének az elismerése, hanem fontos gesztus az 1990 után megújult magyarországi egyháztörténeti kutatások szempontjából is, továbbá komoly lehetőség a vatikáni magyar jelenlét erősítésére.