2022-től két éven át Dr. Báldi András, az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) kutatóprofesszora tölti be a Biodiversa+ partnerség tanácsadó testületének elnöki tisztét. A szerepvállalás tovább erősíti Magyarország részvételének jelentőségét a biodiverzitással, az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal és a természetalapú megoldásokkal kapcsolatos kutatások tervezését és finanszírozását szervező európai hálózaton belül.

A 2021 októberében indult Biodiversa+ partnerség közös platformot teremt a környezetpolitika kutatói és döntéshozói számára. Tevékenységét elődszervezete, a BiodivERsA 15 éven át tartó munkájának eredményeire építve végzi. A 36 ország 74 kutatásfinanszírozó szervezetéből és természetvédelemért felelős minisztériumaiból álló nemzetközi hálózat fő célja, hogy előmozdítsa a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megóvását, a természetalapú megoldások széles körű használatának elterjesztését, valamint a biodiverzitás értékének elismerését. A hálózat 7 éves költségvetése több mint 800 millió euró, melyet a Horizont Európa program és a részt vevő államok közösen biztosítanak. A BiodivERsA és az Európai Bizottság által közösen kidolgozott Biodiversa+ a 2030-ig szóló európai biodiverzitási stratégia (EU Biodiversity Strategy 2030) részét képezi, amelynek célja, hogy Európát 2030-ra a biológiai sokféleség helyreállításának útjára terelje.

Magyarországról finanszírozó partnerként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) vesz részt az együttműködésben. A teljes jogú tagság teszi lehetővé magyarországi szervezetek számára a Biodiversa+ által meghirdetett transznacionális pályázati felhívásokon való részvételt.

A Biodiversa+ 2022. szeptember 8-án jelentette meg új felhívását, melynek témája „A biológiai sokféleségnek és az ökoszisztémák változásainak a tudomány és a társadalom érdekében történő hatékonyabb transznacionális monitorozása” (Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society). A pályázatról további információk az NKFIH weboldalán találhatók.