Az Energiatudományi Kutatóközpont működésének célja, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat folytasson az anyagtudomány terén és a magyar nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítése érdekében, az alábbi témákban:

 • a meghosszabbított üzemidejű paksi blokkok és az új magyarországi atomerőmű blokkok biztonságos üzemeltetése,
 • az üzemanyagciklus zárása,
 • az ionizáló sugárzások (neutron-, gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatása,
 • az izotóp- és nukleáris kémia, a nukleáris analitika és radiográfia,
 • a sugárkémia, a sugárvédelem és nukleáris védettség,
 • a felületi kémia, a heterogén katalízis és
 • az ún. „megújuló” energiaforrások területén.
 • komplex funkcionális anyagok és nanométeres méretű szerkezetek interdiszciplináris kutatása, fizikai, kémiai és biológiai elvek feltárása és alkalmazása integrált mikro- és nanorendszerekben, valamint vizsgálati módszerek fejlesztésében.
 • a megszerzett ismeretek közzététele, hasznosítása a graduális és posztgraduális képzésben, nemzetközi és hazai ipari K+F programokban, különös tekintettel a KKV igényekre.

Intézetek

 • Energia- és Környezetbiztonsági Intézet
 • Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
 • Atomenergia-kutató Intézet

Elérhetőségek

Főigazgató: Dr.Horváth Ákos