ELKH támogatott kutatócsoportok

Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz a kutatóközpontokon és kutatóintézeteken felül jelenleg 116, egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoport tartozik. E csoportok támogatott kutatócsoport formájában nyerhetnek el támogatást a kutatásaikra. Vezetőik egyetemi, illetve közintézményi dolgozók, tagjaik pedig az ELKH alkalmazásában álló kutatók. A csoportok működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) látja el.

A TKI-hoz tartozó kutatócsoportok a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok változatos területein végzik kutatásaikat. Szerves kapcsolatot jelentenek az ELKH és a hazai nagy kutatóegyetemek között, megteremtve ezzel a magasabb szintű, kiválósági együttműködések alapjait.

Egyes kutatások például a biodiverzitás megóvásával, a fehérje- és peptidrendszerek atomi szintű vizsgálatával vagy az egészségünkhöz köthető fejlesztésekkel, mások a Balaton vízgazdálkodási kérdéseivel, az exobolygók részletes megismerésével vagy új kompozitanyagok, valamint arany nanoklaszterek fejlesztésével foglalkoznak. Számos csoport végez a magyar történelem és nyelv területén nélkülözhetetlen kutatásokat, ezek közül az elméleti nyelvészet kérdéseit, vagy az értékes tudományos eredménynek tekinthető Anjou-kori, illetve Zsigmondkori Oklevéltár kötetek publikálását érdemes kiemelni. Ezenfelül a támogatott kutatócsoportok további népszerű és fontos társadalomtudományi kérdéseket vizsgálnak: példaként említhetjük a 11. század nyelvemlékeinek a feltárását, vagy a magyar fiatalok egészségkárosító magatartásaival kapcsolatos kutatásokat.

A 2022. július 1. – 2027. június 30. közötti időszakban támogatott kutatócsoportok:
Támogatott Kutatócsoportok
 
A 2019. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakban támogatott kutatócsoportok:
.