„ELKH Kutatói Mobilitási Program 2023”

Pályázati felhívás az „ELKH Kutatói Mobilitási Program 2023” (kódszám: ELKH-KMP-2023) tárgyában

Az ELKH Titkárság „ELKH Kutatói Mobilitási Program 2023” címmel pályázatot hirdet (a továbbiakban: pályázati felhívás vagy felhívás) az ELKH kutatóhelyein (beleértve a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját is; a továbbiakban együtt: ELKH Kutatóhely) foglalkoztatott kutatók (a továbbiakban: Kutató) nemzetközi tapasztalatszerzésének és kapcsolatépítésének elősegítésére, valamint a Kutatók külföldön végzett kutatómunkájának támogatására.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA

Az ELKH Titkárság elkötelezett a kutatói mobilitás támogatása iránt a kutatói életpálya valamennyi szakaszában, jelen felhívás keretében különösen a fiatal kutatók vonatkozásában. A kutatói mobilitás ösztönzése hozzájárul az ELKH kutatóinak sikeres karrierépítéséhez, támogatja szakmai fejlődésüket és tapasztalatszerzésüket Európában és Európán kívül, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatók együtt dolgozzanak szakterületük legjobbjaival a világ bármely részéről.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A pályázat forrása a Kiválósági és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat. A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg a 2023. évre 50 millió forint, melynek megosztása a pályázat két egymástól független fordulójához igazodik a pályázati felhívásban meghatározottak szerint.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

A felhívásra pályázatot az ELKH Kutatóhelyei – az ELKH által lefedett valamennyi tudományterületen – jogi személyként, önállóan nyújthatnak be, amennyiben megfelelnek a pályázati felhívás feltételeinek (a továbbiakban: Pályázó vagy Pályázó intézmény).

A pályázati felhívásra a pályázatok benyújtása konzorciális formában nem engedélyezett.

Pályázat azon magyar, valamint nem magyar állampolgárságú Kutatók mobilitásának támogatására nyújtható be, akik a pályázat beadásának napján még nem töltötték be a 38. életévüket. A 14 év alatti kiskorú gyermeke(ke)t nevelő Kutatók, gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő Kutatók, gyermeknevelési támogatást igénybe vevő Kutatók, valamint 18 év alatti kiskorú gyermeküket egyedül nevelő Kutatók gyermekenként 2 évnyi, de legfeljebb 4 évnyi korhatárkedvezményben részesülhetnek.

A felhívás keretében ugyanazon Pályázó intézmény egyidejűleg több pályázat benyújtására is jogosult, azonban ugyanazon Kutató mobilitásának támogatására csak egy pályázat nyújtható be. Egy pályázat keretében egyidejűleg több Kutató közös mobilitási tevékenysége nem támogatható.

A felhívás keretében egy Kutató mobilitása csak egy alkalommal részesülhet támogatásban.

A PROJEKT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázati felhívás keretében kizárólag személyes részvétellel megvalósuló kutatói mobilitási tevékenység, program, esemény stb. támogatható.

A pályázati felhívás keretében támogatható tevékenységnek minősül:

  • a külföldi partnerintézménnyel közös kutatási tevékenység;
  • a pályázatban megjelölt nemzetközi pályázati felhívásra a külföldi partnerintézménnyel közös kutatási projekt előkészítése, ezzel kapcsolatos konzorciumépítés;
  • a külföldi partnerintézménnyel közös tudományos eredmény publikálása;
  • külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos konferencián előadás tartása vagy poszterszekcióban való bemutatkozás.

A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA

A pályázatban foglalt tevékenységek végrehajtásának, valamint a támogatás felhasználásának legkésőbbi időpontja 2024. június 30. napja, mely időtartam nem hosszabbítható meg.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, A KIFIZETÉS MÓDJA

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a.

Az egy pályázat keretében igényelhető támogatás maximális összege a következő:

.


A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázati felhívás lebonyolítása 2023. évben egymástól független két fordulóban valósul meg.

  • Első forduló: A pályázati felhívás első fordulójában a pályázatok benyújtása a felhívás megjelenésétől 2023. április 3. napja 16:00 óráig lehetséges.  
  • Második forduló: A pályázati felhívás második fordulójában a pályázatok benyújtása 2023. június 15. napja 12:00 órától 2023. szeptember 15. napja 16:00 óráig lehetséges. 

KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND, ÉRTÉKELÉS ÉS DÖNTÉS

A pályázat beérkezését követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokat az ELKH Titkárság Elnöksége – szükség szerint a Pályázó intézmény vezetője által meghatározott rangsor figyelembevételével a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontoknak megfelelően rangsorolja.

PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket írásban az alábbi e-mail címre küldhetik: @email.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében PDF formátumban letölthető itt. 

A pályázati felhívás mellékletei: