A Kutatóközpont alaptevékenysége csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai és geofizikai) kutatások végzése, felfedező kutatások (alapkutatások) végzése, ezek eredményeinek felhasználásra való előkészítése, illetőleg közzététele; a felfedező kutatáshoz szükséges elméleti vizsgálatok, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi mérések végzése, tudományos műszerek, módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok tudományos feldolgozása és publikálása, obszervatóriumok fenntartása, illetőleg szükség esetén újak létesítése.

2019-ben az intézet normafai telephelyén megnyílt a Svábhegyi Csillagvizsgáló, amely egy interaktív természettudományi élményközpont az ország legnagyobb méretű, muzeális, teljesen felújított bemutató távcsövével, előadásokkal, nappali és éjszakai égboltbemutatásokkal.

Intézetek:

  • Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
  • Földrajztudományi Intézet
  • Földtani és Geokémiai Intézet

Elérhetőségek

Főigazgató: Dr. Kiss László