1052 Budapest, Piarista utca 4. | +36 30 155 9978, +36 30 131 6022|fotitkar[kukac]elkh.org

Az ELKH Titkárság négy munkatársa részesült főtitkári dicséretben kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréseként 2022-ben

Idén végzett magas színvonalú szakmai munkájáért az ELKH Titkárság főtitkára által adományozott Főtitkári dicséret elismerésben részesült dr. Alexovics Gábor osztályvezető (Innovációs Főosztály, Kutatáshasznosítási Osztály), Auth Kitti titkársági referens (Vezetői Titkárság), Hajdu Ilona kézbesítő-ügyintéző (Jogi és Igazgatási Főosztály, Igazgatási Osztály), valamint Vazul Ágnes kommunikációs szakreferens (Kommunikációs Osztály). A Főtitkári dicséret átadására 2022. szeptember 27-én ünnepélyes keretek között került sor.

Az elismerés évente egyszer az ELKH Titkárság azon kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállalóinak adományozható, akik valamilyen kiemelt feladat meghatározott határidőre történő megoldásában magas színvonalú munkával működtek közre, illetve tartósan magas színvonalú munkát végeztek.

Dr. Alexovics Gábor az Innovációs Főosztály Kutatáshasznosítási Osztályának osztályvezetőjeként kiemelkedő színvonalon, széles körű jogi-elemző látásmóddal látja el feladatkörét, ezzel nemcsak az ELKH Titkárság feladatellátását szolgálja, hanem számos esetben nyújtott támogatást a kutatóhelyek szellemitulajdon-védelmi ügyeinek megoldásához is. Kiegyensúlyozott személyisége kötelességtudattal párosul. Nagymértékben hozzájárult többek között az ELKH-kutatóhelyek szellemitulajdon-kezelésével összefüggő jelentéstételi rendszerének kialakításához, valamint az ELKH szellemitulajdon-kezelési keretszabályozásának szövegezéséhez és széles körű egyeztetéséhez is.

Auth Kitti a Vezetői Titkárság titkársági referenseként szorgalmával, kitartó munkabírásával, mindig segítőkész hozzáállásával kimelkedő teljesítményt nyújt a belső kapcsolattartás, a feladatellátás, a programok szervezése terén. Kifinomult és intelligens hozzáállással vesz részt a Titkárság kapcsolatrendszeréhez tartozó kormányzati, közigazgatási, illetve egyéb szervezetekkel és személyekkel történő ügyintézésben is, kimagasló színvonalon képviselve az ELKH és felettesei érdekeit.

Hajdu Ilona a Jogi és Igazgatási Főosztály Igazgatási Osztályának kézbesítő-ügyintézőjeként több évtizedes munkatapasztalatával, jó kedélyű, kiegyensúlyozott és humánus személyiségével, elkötelezettségével és segítőkészségével rendkívül sokat tett azért, hogy az ELKH Tikárság egy jó munkahely legyen. Sokszor a munkakörén túlmutató feladatokat is készségesen, probléma nélkül teljesíti. A szervezet iránti lojalitása, precíz és segítőkész munkavégzése révén példaként szolgál valamennyi munkatársunk részére.

Vazul Ágnes az ELKH Titkárság Kommunikációs Osztályának kommunikációs szakreferenseként végzett munkáját a szakmai igényesség, az időt és fáradságot nem kímélő szorgalom és lendület jellemzi. Kiemelkedő feladat- és problémamegoldó-képességének, valamint kiváló szervezőkészségének köszönhetően mind a napi rutin-, mind a váratlan feladatokat magas szakmai színvonalon, határidőre végzi el. Kiegyensúlyozott, pozitív személyiségével, megoldásra irányuló hozzáállásával méltán nyerte el mind a vezetők mind a munkatársak elismerését.

Másodszor ülésezett az ELKH Nemzetközi Koordinációs Munkacsoport

Az ELKH Nemzetközi Kabinet második alkalommal szervezte meg az ELKH Nemzetközi Koordinációs Munkacsoport ülését hibrid formában, amely így lehetőséget biztosított a résztvevőknek a személyes találkozásra is. A 2022. július 7-én megtartott értekezletre összesen 13 kutatóhely delegált képviselőt.

Az ülés programja Sümeghy Gyula nemzetközi kabinetvezető köszöntőjével indult, aki röviden összefoglalta és értékelte az ELKH nemzetközi színtéren elért eredményeit a tavaly decemberi ülés óta. Ezt követően Dávid Ágota brüsszeli tudományos és technológiai attasé számolt be az európai uniós tudománypolitika aktualitásairól, hangsúlyozva többek között a nemzetközi szervezetek jelentőségét, az Európai Kutatási Térség szerepét, és bemutatva az Európai Unió Tanácsa cseh elnöksége prioritásait a tudományos együttműködés terén.

Az ELKH nemzetközi koordinátorai az értekezleten megismerhették továbbá a Nemzetközi Kabinet által készített, a Horizont Európa programmal kapcsolatos képzési igényfelmérés eredményeit és az így  kialakított képzési tervet, betekintést nyertek a 2021. évi kutatóhelyi adatszolgáltatás elemzésének és eredményeinek megállapításaiba, összefoglalót hallhattak a Science Europe nemzetközi szervezet szerepéről és az ELKH Titkárság tagsága nyújtotta lehetőségekről, valamint átfogó képet kaptak a kutatásértékelés reformjáról és annak európai aktualitásairól. Az ülés kerekasztal beszélgetéssel zárult, ahol további kérdések, igények és javaslatok kerültek megfogalmazásra.

Kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréseként az ELKH Titkárság négy munkavállalója részesült főtitkári dicséretben 2021-ben

Idén végzett magas színvonalú szakmai munkájáért 2021. szeptember 29-én az ELKH Titkárság főtitkára által adományozott Főtitkári dicséret elismerésben részesült Herczegné dr. Kern Boglárka élettudományi szakreferens (Hálózatfejlesztési Főosztály), Takácsné dr. Lakinger Viktória humánpolitikai szakreferens (Jogi és Igazgatási Főosztály, Igazgatási Osztály), Németh Renáta bér- és munkaügyi referens (Gazdálkodási Főosztály), valamint dr. Szendrey Adrienn kabinetvezető-helyettes (Nemzetközi Kabinet). A Főtitkári dicséret átadására az ELKH Titkárság év végi rendezvényén, december 17-én kerül sor ünnepélyes keretek között.

Az elismerés évente egyszer az ELKH Titkárság azon kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállalóinak adományozható, akik valamilyen kiemelt feladat meghatározott határidőre történő megoldásában magas színvonalú munkával működtek közre, illetve tartósan magas színvonalú munkát végeztek.

Herczegné dr. Kern Boglárka munkáját a szakmai kiválóságra törekvés, a motiváció jellemzi, amely szorgalmának, sokoldalúságának, illetve tudományszeretetének köszönhető. Az önmaga elé állított magas minőségi követelményeknek való megfelelés megjelenik a mindennapi feladatai ellátása során, a szakmai tevékenységében, és ezt a törekvését mind a vezetés, mind a munkatársai részéről elismerés övezi. Mindez munkahelyi közösségünkben különösen fontos és nagyra értékelt erőforrást jelent.

Takácsné dr. Lakinger Viktória az ELKH működésének egyik motorja. Minden, a Titkárságot érintő humánpolitikai kérdés az ő kezén megy keresztül, ő az, akivel a munkatársak először találkoznak, amikor a szervezetbe lépnek. Megnyugtató, kiegyensúlyozott és kedves személyisége, kiemelkedő szakmai tudása és munkatapasztalata rendkívüli mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ELKH Titkárság mint szervezet a munkatársak számára már az első perctől egy bizalomra épülő, jó munkahely legyen.

Németh Renáta az ELKH Titkárság elhivatott munkatársa, bér- és munkaügyi referensként többéves tapasztalattal, kiváló szakmai hozzáértéssel, valamint a vezetői és munkatársai tiszteletét kivívó emberséggel látja el a feladatát. Munkáját kiemelkedő szakmai igényességgel, felelősségtudattal és lojalitással, empatikus, kiegyensúlyozott hozzáállással, rendkívüli segítőkészséggel végzi, ezáltal példamutató a munkatársak számára.

Szendrey Adrienn a Nemzetközi Kabinet kabinetvezető-helyetteseként az ELKH Titkárság egyik legsokoldalúbb, kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal és kiváló szervezői, illetve vezetői készségekkel rendelkező munkatársa. Mély és alapos KFI-jogi szakértelme a szakmai összefüggések lényegét meglátó kivételes szerkesztői és koordinációs kompetenciával párosul. Kiváló vezetői képességét többek között a munkatársak felé is nyitott személyiségének és példamutató helytállásának köszönheti. 2021 tavaszán ideiglenes jelleggel több héten át vezette a Nemzetközi Kabinetet, amely kiemelt felelősséget és fokozott munkaterhelést jelentett számára, ám ő ekkor is a tőle megszokott precizitással végezte feladatait.

Tájékoztató karácsonyi adománygyűjtő lehetőségekről


Közeleg a karácsony, ám sok családnak gondot okoz megoldani, hogy ünnepi vacsora kerüljön az asztalra, és ajándék a gyermekeknek a fa alá.

Számtalan szervezet dolgozik azon karácsonykor is, hogy a nehéz sorsú családok számára is lehetővé tegye a boldog ünneplést. Azonban a szervezetek is akkor tudnak segítséget nyújtani a rászorulóknak, ha mi is támogatjuk a munkájukat, ezért arra ösztönzünk minden kollégát, hogy ha teheti, vegyen részt a karácsonyi adományozási, illetve jótékonysági programok valamelyikében.

A szűkös irodai körülményeink és a járványhelyzet miatt idén nincs lehetőségünk titkársági szinten megszervezni az adományozást, azonban az alábbi szervezeteket jó szívvel ajánljuk szíves figyelmükbe. A weboldalaikon megtalálják a karácsonyi adománygyűjtő programjaik részleteit: