Az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) 2012-ben jött létre több nagy múltú kutatóintézet egyesülésével. Kutatási portfóliója lefedi az agrártudomány, a környezetgazdálkodás és környezetvédelem területeinek széles körét. Komplex tudományos programjában szerves egység kialakítására törekszik a felfedező, a célzott, a módszertani és az alkalmazott kutatás, valamint a fejlesztő- és innovációs tevékenység között. Kiterjedt együttműködést folytat hazai és külföldi tudományos műhelyekkel, köztük felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel. Az ATK jelentős tudományos ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő tevékenységet is végez, amelyben kiemelt szerepet tölt be az ELKH-n belül egyedülálló Agroverzum Tudományos Élményközpont. Kulturális értékeink megőrzése iránti elkötelezettségét mutatja a Beethoven Emlékmúzeum fenntartása, és az immár több mint 60 éve nyaranta megrendezett Beethoven-koncertsorozat Martonvásáron.

Intézetek

Az ATK Mezőgazdasági Intézet (MGI) fő feladatai közé tartozik az egészséges táplálkozás alapanyagául szolgáló biológiai alapok biztosítása, környezetkímélő és gazdaságos növénytermesztési eljárások kidolgozása, a tartós növényi stresszrezisztencia kialakítása, valamint a klímaváltozás mezőgazdaságra kifejtett hatásának vizsgálata. Az intézet kutatócsoportjai nemzetközi szinten elismert alapkutatási tevékenységet folytatnak, ugyanakkor az MGI az agráriumban közvetlenül hasznosítható növényfajtáival, szabadalmaival és tápanyag-utánpótlási szaktanácsadási rendszerével meghatározó befolyással rendelkezik a növénytermesztési ágazatban.

Az ATK Növényvédelmi Intézet (NÖVI) tevékenysége a növényvédelemmel kapcsolatos kutatások tárgykörein belül kiterjed a kórokozók és a kártevők biológiájára, az ízeltlábú kártevők fajon belüli kommunikációjára, a növények betegségekkel és abiotikus stresszfaktorokkal szemben mutatott ellenálló-képességének mechanizmusaira, a kórokozók és az ízeltlábú kártevők, valamint ezek természetes ellenségei közötti kölcsönhatásokra, továbbá az agroökoszisztéma-kutatásokra. A NÖVI az erdészeti, a természetvédelmi vagy a lakott környezetben jelentkező növényvédelmi problémák kutatásában is részt vesz. Profilja elsősorban a morfológiai, molekuláris és ökológiai módszerekkel végzett alapkutatás, ugyanakkor alkalmazott kutatásaival mezőgazdasági és más termesztett növények új növényvédelmi stratégiáinak kidolgozásában is közreműködik.

Az ATK Talajtani Intézet (TAKI) a talaj és a környezet közötti kölcsönhatásokkal kapcsolatos, a környezet- és földtudományokat, illetve az általánosabb értelemben vett agrárszakterületeket (vidékfejlesztés, területi tervezés, mezőgazdasági vízgazdálkodás stb.) érintő inter- és multidiszciplináris kutatási tevékenységet végez. A jelenlegi legfontosabb kutatási irányok közé tartozik a talajban zajló víz-, anyag- és energiaforgalom, a talaj szerves anyagának mennyiségi és minőségi változásai, a talaj mikrobiális és makroszintű közösségeinek feltárása, a talajok tulajdonságainak, folyamatainak, funkcióinak és szolgáltatásainak térbeli és időbeli modellezése, a talajbiomassza felhasználása környezeti indikációs célokra, valamint a körkörös gazdaság célkitűzéseinek támogatása a talajjavításra vagy alternatív tápanyag-utánpótlásra alkalmas biohulladék és szennyvíziszap hasznosításával.

Elérhetőségek

Főigazgató: Vida Gyula