1052 Budapest, Piarista utca 4. | +36 30 155 9978, +36 30 131 6022|fotitkar[kukac]elkh.org

Kiss László

Csillagász-fizikus

A Szegedi Tudományegyetem Asteroid Survey kisbolygó-kutató programjának alapítója, a program keretében kisbolygók felfedezője. Első kisbolygóját (melyet (Sárneczky Krisztiánnal együtt fedezett fel) Horgosnak nevezte el. Az MTA Lendület-programjában más csillagok körül keringő bolygókat vizsgál, illetve részt vesz a Kepler-űrtávcső asztroszeizmológiai konzorciumának munkájában. Egy különleges hármas csillagrendszer felfedezésében és jelentőségének értelmezésében kulcsszerepet játszott.

Kutatóintézet, ahol dolgozik

Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézet

Szakterület

  • Csillagszerkezet és csillagfejlődés
  • A csillagpulzáció, a szoros kettőscsillagok kölcsönhatásai és a csillaghalmazok asztrofizikájának kiemelt kutatása
  • Bolygókeletkezés más csillagok körül
  • Exobolygók, csillagrezgése

Projektek

Aktív projektek:

  •  A TRAPPIST-1 bolygóinak belső szerkezete és árapály-fűtése
  • Főövi kisbolygók a K2 Uránusz látómezőben (Molnár et al. 2018, ApJS)

Lezárt projektek:

  • A THESEUS űrmisszió definiálása
  • A CAMELOT-program definiálása